Hướng Dẫn Chỉ Hiển Thị Chữ Ký Ở Bài Viết Đầu Tiên - Xenforo 2

Hướng Dẫn Chỉ Hiển Thị Chữ Ký Ở Bài Viết Đầu Tiên - Xenforo 2

hien-chu-ky-o-bai-viet-dau-tien-xenforo-2.webp

Để chỉ hiển thị chữ ký ở bài viết đầu tiên của xenforo 2, tránh tình trạng spam chữ ký bạn làm theo cách sau:

Mở template post_macros, tìm đoạn code:
XML:
You must log in to view
(1 lines)
Thay thế nó thành:
XML:
You must log in to view
(3 lines)


To only display the signature in the first post of xenforo 2, you do the following:
Open post_macros template, find the code:
XML:
You must log in to view
(1 lines)
Replace it with:
XML:
You must log in to view
(3 lines)
 
Top