T

Xin cách hướng dẫn xóa quảng cáo adsense hiển thị vị trí không mong muốn

Xin cách hướng dẫn xóa quảng cáo adsense hiển thị vị trí không mong muốn
Em hay bị quảng cáo hiển thị ở phần này rất khó chịu, nhưng không biết đây là vị trí nào và setup như nào để quảng cáo tự động của adsense không bị hiển thị ở các vị trí như này ạ

EA7hBLK.png
 
Xin cách hướng dẫn xóa quảng cáo adsense hiển thị vị trí không mong muốn
Em hay bị quảng cáo hiển thị ở phần này rất khó chịu, nhưng không biết đây là vị trí nào và setup như nào để quảng cáo tự động của adsense không bị hiển thị ở các vị trí như này ạ

EA7hBLK.png
Bạn vào thiết lập quảng cáo trong gôgle. Nó có phần tùy chỉnh loại bỏ quảng cáo tại vị trí không muốn nha.
Khi nào có lên máy tính mình chụp hình cho xem.
 
Bạn vào thiết lập quảng cáo trong gôgle. Nó có phần tùy chỉnh loại bỏ quảng cáo tại vị trí không muốn nha.
Khi nào có lên máy tính mình chụp hình cho xem.
ok thén kiều anh, tại nó cứ hay xuất hiện ở phần thanh ngang chỗ đó làm choán màn hình với nhìn khó chiệu, tự nhiên thanh điều hướng mà có quảng cáo :v
 
ok thén kiều anh, tại nó cứ hay xuất hiện ở phần thanh ngang chỗ đó làm choán màn hình với nhìn khó chiệu, tự nhiên thanh điều hướng mà có quảng cáo :v
Uhm, quảng cáo Google để auto nó hay hiện ở mấy chổ ngu không chịu được.
Kk
Bạn nên dùng kết hợp cả quảng cáo tùy chỉnh và auto. Để quản lý chổ nào mình cần chèn quảng cáo.
 
Uhm, quảng cáo Google để auto nó hay hiện ở mấy chổ ngu không chịu được.
Kk
Bạn nên dùng kết hợp cả quảng cáo tùy chỉnh và auto. Để quản lý chổ nào mình cần chèn quảng cáo.
e cũng có dùng, mà nó chỉ bị hiển thị mỗi cái chỗ đó là e không biết làm sao để loại bỏ nó
 
Back
Top Bottom