Cách Giới Hạn Đăng Ký Tên Thành Viên Chỉ Chứa Ký Tự a-z, 0-9

Cách Giới Hạn Đăng Ký Tên Thành Viên Chỉ Chứa Ký Tự a-z, 0-9

gioi-han-ky-tu-ten-thanh-vien.webp

Để giới hạn các ký trong đăng ký tên thành viên bạn truy cập vào: Cài đặt -> Tùy chọn -> User registration.

  • Ô User name length limit là giới hạn độ dài của tên thành viên (tên truy cập).
  • Ô User name match regular expression là đoạn mã giới hạn các ký tự được cho phép, bạn nhập vào như sau
Code:
You must log in to view
(1 lines)
Ý nghĩa của đoạn mã trên là: ký tự bắt đầu phải là a-z hoặc 0-9, chỉ cho phép các ký tự sau: a-z, 0-9 và các dấu . _ -

Nếu chỉ muốn cho phép các ký tự a-z0-9 ta nhập đoạn code sau:
Code:
You must log in to view
(1 lines)
 
Last edited:
Top