XenVn - All In One Tools for Xenforo 2

XenVn - All In One Tools for Xenforo 2 1.9.6.2 & 2.0.0 b5

Status
Not open for further replies.
XenVn-All-In-One-Tools-for-Xenforo-2.webp

XenVn addon is an All-In-One tool with many useful features for Xenforo 2.
Some outstanding features: Improve login and registration security. Improve display, experience and SEO for forums, threads, resources. Manage download limits for attachments and resources. Ad display management and smart ad blocking detector. Waiting page to download attachments, resources, URL redirects.
XenVn is compatible with most popular add-ons, styles and XFRM. Easy to use and easy to develop.


Compatible with XenForo version 2.2+ (XenVn version 1.x.x), 2.3+ (XenVn version 2.x.x) and PHP version 7.4+, 8+.
Cheapest price - 1 years update - Free support - Free setup - Free bug fixes.


Upgrade Vip Member to download XenVn add-on and get more benefits

Addon XenVn là một công cụ All-In-One với nhiều tính năng hữu ích cho Xenforo 2.
Một số tính năng nổi bật: Cải thiện bảo mật đăng nhập và đăng ký tài khoản. Cải thiện khả năng hiển thị, trải nghiệm và SEO cho diễn đàn, chủ đề, tài nguyên. Quản lý giới hạn tải xuống cho các tệp đính kèm và tài nguyên. Quản lý hiển thị quảng cáo và phát hiện chặn quảng cáo thông minh.
XenVn tương thích với hầu hết các tiện ích bổ sung, giao diện và tiện ích quản lý tài nguyên. Dễ sử dụng và dễ phát triển.

Main features:
Threads / Resource - Tính năng cho bài viết / tài nguyên:

 • Up top (bump) thread
 • Update thread with ajax
 • Thread suffix
 • Display DMCA badges for thread
 • Optimal metadata (description, og:image tags)
 • Add thread detail (thread icon, description)
 • Change post author & date
 • Limit create thread / resource
 • Block duplicate thread / resource title
Statistics - Tính năng thống kê:
 • Alerts auto refresh using ajax
 • Snackbar notification
 • Forum / resource statistics with ajax
 • Display related thread / resource
 • Ajax search thread / resource with cache
 • 404 search thread / resource
Attachments (post / resource) - Tính năng cho tập tin:
 • Update first post attachments with ajax
 • User can view all image, media attachments
 • Add attachment prefix when download
 • Smart image watermark
 • Convert AVIF to WEBP
 • Convert external images
 • Add zip comment, smart copyright text file
Redirect Page (attachment / resource) - Trang chuyển hướng:
 • Force login to view
 • Waiting time for redirect
 • Force click to Get, Detect leaving tab, Force queue time
 • Domains exclude
 • Smart Ads & AdBlock detector
 • Captcha verify
Users - Tính năng cho thành viên:
 • Avatar circle year
 • User reputation banner
 • Email whitelist
 • Enhanced login / registration security
 • Verified user group icon
 • Auto delete inactive users
 • Auto delete inactive conversations
Add Code (Html & JavaSrcipt) - Thêm mã vào trang:
 • Add head code (inside <head></head> tag)
 • JS delay load (scroll or click to load)
 • Add smart AD1 & AD2 code (forum list, thread view, resource page, redirect page)
 • Youtube video ads on redirect page
Limit Download - Tính năng giới hạn tải về:
 • Limit attachment / resource download
 • Cycle time for limit (hours, max 720)
 • Or use cycle time of user upgrade
 • Waiting time between downloads
 • Limit mode (all or each forums / resources)
 • View download log (for user & admin)
 • Froce login to download / view Code tag
 • Force Like to download attachments / resources
Extra Features - Các tính năng khác:
 • Node icon forum manager
 • Minify HTML code
 • Remove footer copyright
 • Disable extra.less template
 • Admin attachment file size
 • Change admin logo
 • Defer loading google analytics
 • Vietnamese friendly URL
 • Disable xenforo upgrade check
Admin Tools - Các công cụ Admin:
 • XenVn health check
 • XenVn malware scanner
 • XenVn limit download log
Supported languages - Ngôn ngữ hỗ trợ:
 • English (default)
 • Vietnamese (tập tin ngôn ngữ kèm theo)
Easy to configure and use with Setting Panel:
(Dễ dàng cấu hình với bảng cài đặt riêng)
1-XenVn-Setting-Threads.webp 2-XenVn-Setting-Statistics.webp 3-XenVn-Setting-Attachments.webp 4-XenVn-Setting-Redirect.webp 5-XenVn-Setting-Users.webp 6-XenVn-Setting-AddCode.webp 7-XenVn-Setting-Limit.webp 8-XenVn-Setting-NodeIcon.webp 9-XenVn-Setting-Extra.webp 10-XenVn-Setting-About.webp

Easy manager with User Group Permissions:
(Dễ dàng quản lý với phân quyền nhóm thành viên)
XenVn-User-Group-Permissions.webp

Release changelogs:
(Nhật ký phát hành)
View all release changelog logs here.


If you trust us, We will set up XenVn add-on for your site. PM @xenvn and provide an admin account of your site. Remember to back up your system data before making major changes.


What will you get when you upgrade to VIP?
 • Download and use Vip Resources (XenVn add-on)
 • Use all premium features
 • Reduce attachment download limit
 • Reduce ads, waiting time, no captcha confirm
 • Free technical support for XenVn add-on, Time zone: UTC+7
*** Important ***
- After you have purchased the license. You are free to use this source code. But you are not allowed to resell or re-share it. If we detect a violation, your license will be revoked, and your domains will be blacklisted.
- You can use XenVn add-on on all your domains without limitation.
- When the license expires (you do not renew it), you can continue to use it, but cannot upgrade to a new version.

Thank you for your purchase.

Nếu bạn là khách hàng Việt Nam, bạn có thể thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng, chi phí là 300.000 VNĐ cho mỗi bản quyền 12 tháng. Khi bản quyền hết hạn (bạn không gia hạn lại), bạn vẫn được tiếp tục sử dụng add-on nhưng không thể nâng cấp phiên bản mới.
Vui lòng chuyển khoản vào Số Tài Khoản bên dưới. Sau đó PM @xenvn bằng tài khoản XenVn của bạn với thông tin nội dung thanh toán. Chúng tôi sẽ nâng cấp tài khoản cho bạn sau khi thanh toán được xác nhận.

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Nhân
Số tài khoản: 9397276969
Chi nhánh: huyện Ba Tri - Bến Tre

Important: XenVn version 2.x.x is only for Xenforo 2.3.x. You cannot use it for Xenforo 2.2.x.
If you are using Xenforo 2.2.x please use XenVn addon version 1.x.x (continued to be supported).
 

Attachments

Last edited:
Status
Not open for further replies.
DMCA.com Protection Status
Top