Vip XenVn - All In One Tools for Xenforo 2 1.0.4

Status
Not open for further replies.
xenvn-addon.png

XenVn - All In One Tools for Xenforo 2

Optimized - Multifunction - Easy to use
Integrated over 30+ useful features
Compatible with Xenforo 2.2.x
XenVn is a All-In-One add-on for Xenforo 2 with optimized code, multi-function and easy to use...
With XenVn, your forum will be easier to manage, better performance and reduce addon conflict errors.
XenVn is integrated with more than 30+ useful features.


XenVn là một tiện ích All-In-One dành cho Xenforo 2 với thiết kế tối ưu, đa chức năng và dễ dàng sử dụng...
Với XenVn, diễn đàn của bạn sẽ dễ dàng quản lý hơn, hiệu năng tốt hơn và giảm lỗi xung đột addon.
XenVn được tích hợp hơn 30+ tính năng hữu ích.


[Clean code - We not collect any data from your site]
[Cam kết Code sạch sẽ, dễ dàng Sử dụng, dễ dàng Tùy biến]

Main Features:
 • Featured thread slider
 • Thread statistic with ajax
 • Ajax search thread with cache
 • Update & uptop thread
 • Ajax update attachment
 • Redirect page with ads, timer
 • Quick adblock detect
 • Limit download attachment
 • Compress image use imagick
 • Watermark with auto resize
 • Add zip comment, add text file
 • Thread suffix, icon, description
 • Add attachment prefix
 • Verified user group icon
 • Node icon manager
 • Minify HTML output
And other features:
 • Thread title length limit, Block duplicate thread title, Display DMCA badges
 • Scroll to Top and User Mention button for post
 • Alerts Auto Refresh
 • Popular tags statistics, Optimization statistics with Cache
 • Auto watch thread if user download attachment
 • Block right-click and detect user leaving redirect page
 • Collapse block button, Ripple effect when click
 • Defer loading google analytics, Defer loading google ads
 • Whitelist email domains, Limit email length
 • Limit the number of New Register per IP address
 • Limit the number of IPs each user can use to download

Tính năng:

 • Slider bài viết nổi bật
 • Thống kê bài viết với Ajax
 • Tìm kiếm bài viết với Ajax và Cache
 • Cập nhật bài viết và Up bài viết với Ajax
 • Cập nhật tập tin với Ajax
 • Trang chuyển hướng với quảng cáo
 • Phát hiện trình chặn quảng cáo
 • Giới hạn tải tập tin theo bài viết
 • Nén hình ảnh sử dụng Imagick
 • Đóng dấu hình ảnh tự động
 • Chèn thông báo bản quyền vào tập tin Zip
 • Hậu tố bài viết, Icon và mô tả cho bài viết
 • Tiền tố cho tập tin khi tải về
 • Biểu tượng nhóm người dùng đã xác minh
 • Hợp nhất các thẻ CSS và JavaScript
 • Biểu tượng cho từng diễn đàn
 • Nén mã HTML của trang web
Và một số tính năng khác:
 • Giới hạn độ dài tiêu đề bài viết, Chặn tiêu đề bài viết trùng lặp, Biểu tượng DMCA
 • Nút cuộn lên đầu tại mỗi bình luận, Nút đề cập đến người dùng tại mỗi bình luận
 • Tự động làm mới các thông báo
 • Thống kê các thẻ phổ biến, Tối ưu thống kê với Cache
 • Tự động theo dõi bài viết khi người dùng tải tập tin
 • Chặn click chuột phải và phát hiện người dùng rời khỏi trang chuyển hướng
 • Nút thu gọn block, Hiệu ứng Ripple khi click chuột
 • Trì hoãn tải google analytics, Trì hoãn tải quảng cáo google
 • Danh sách tên miền email được phép sử dụng, Giới hạn độ dài email.
 • Giới hạn số đăng ký mới thành viên cho mỗi IP
 • Giới hạn số IP mỗi thành viên dùng để tải tập tin

Easy to configure and use with tab groups
(Dễ dàng cấu hình và sử dụng với các nhóm tab)
xenvn-setting.gif


Easy manager with user group permissions
(Dễ dàng quản lý với phân quyền nhóm thành viên)
xenvn-permissions.png


Release Changelogs

(Nhật ký phát hành phiên bản)
Version 1.0.4 (28/10/2021)
(View detail)
 • Add Limit the number of New Register per IP address within 24 hours.
 • Add Limit the number of IPs each user can use in 24 hours to download attachments
 • Warn users before leaving the site while uploading an update attachment.
 • Added new options: Optimal thread meta description, Use Thread Image for meta og:image
Version 1.0.3 (09/10/2021)
(View detail)
 • Fixed the issue thread download limit counter for members automatically renews upgrade
 • Add alerts auto-refresh using ajax
 • Add limit download log: admin.php?logs/limit-download
 • Improved ad blocker detector
Version 1.0.2 (30/09/2021)
(View detail)
 • Optimize redirect page
 • Optimize html compression
 • Optimize user group permissions
 • Optimize ad blocker detector
 • Fixed minor bugs in version 1.0.1
 • Rearrange the order of addon settings
 • Add function to hide Health Check results
Version 1.0.1 (23/09/2021)
 • Thread statistic with ajax
 • Cache statistics
 • Merger CSS & JavaScript
 • Minify HTML output
 • Node icon forum
 • Generate square thumbnail for thread icon
 • Email length limit, special character limit
 • Post scroll top button
 • Post mention user button
 • Fixed some bugs in version 1.0.0
Version 1.0.0 (01/08/2021)
(View detail)
 • Featured thread slider
 • Thread statistic
 • Ajax search thread with cache
 • Ajax update & uptop thread
 • Ajax update attachment
 • Redirect page with ads, timer
 • Quick adblock detect
 • Limit download attachment
 • Compress image use imagick
 • Dynamic watermark resize
 • Add zip comment, add text file
 • Thread suffix, icon, description
 • Attachment prefix
 • Verified user group
 • And more basic features: Thread title lenght limit, Block duplicate thread title, Dmca badges, Popular tags statistics, Auto following thread, Disable right click and detect user leave redirect page, Block collapse, Ripple effect, Delay google analytics, Delay google ads, Add code to head tag, Email whitelist, Node icon,...

Nếu bạn là khách hàng Việt Nam, bạn có thể thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng, chi phí là 600.000 VNĐ cho mỗi bản quyền 12 tháng.
Vui lòng chuyển khoản vào Số Tài Khoản bên dưới. Sau đó PM @xenvn bằng tài khoản XenVn của bạn với thông tin nội dung thanh toán. Chúng tôi sẽ nâng cấp tài khoản cho bạn sau khi thanh toán được xác nhận.

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Nhân
Số tài khoản: 7102205391665
Chi nhánh: huyện Ba Tri - Bến Tre

Cách thêm ngôn ngữ Tiếng Việt cho XenVn addon
Bước 1: Truy cập vào: Admin -> Appearance -> Languages
Bước 2: Chọn nút Import
Bước 3: Chọn đến file ngôn ngữ: language-Tiếng-Việt-(VN)-XV.xml (tải về)
Bước 3: Chọn Overwrite language -> Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt của bạn
Bước 4: Nhấn Import và đợi hoàn thành.
Lưu ý: File ngôn ngữ này chỉ dịch cho các chức năng của addon XenVn, không dịch toàn bộ diễn đàn của bạn.

xenvn-addon-vietnam.jpg

Copyright by XenVn.Com

After you have purchased the license. You are free to use this source code. But you are not allowed to resell or re-share it. If we detect a violation, your license will be revoked, and your domains will be blacklisted. Thank you for your purchase.

Sau khi bạn đã đặt mua bản quyền. Bạn được toàn quyền sử dụng mã nguồn này. Nhưng bạn không được phép rao bán lại hoặc chia sẻ nó. Nếu chúng tôi phát hiện vi phạm, giấy phép của bạn sẽ bị hủy bỏ, và các tên miền của bạn sẽ được đưa vào danh sách đen. Cảm ơn bạn đã đặt mua.
 
DMCA.com Protection Status

Attachments

 • XenVn-1.0.1.zip
  185.8 KB · Views: 17
 • XenVn-1.0.2.zip
  185.9 KB · Views: 9
 • language-Tiếng-Việt-(VN)-XV.zip
  6 KB · Views: 7
 • XenVn-1.0.3.zip
  187.6 KB · Views: 16
 • XenVn-1.0.4.zip
  189.6 KB · Views: 8
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top Bottom