XenVn - All In One Tools for Xenforo 2

Vip XenVn - All In One Tools for Xenforo 2 1.5.9

Status
Not open for further replies.
XenVn-All-In-One-Tools-for-Xenforo-2.jpg

XenVn add-on is an All-In-One tools for Xenforo 2, with optimized code, multi-function and easy to use...
With XenVn, your forum will be easier to manage, better perform, improve SEO rankings and reduce conflicts between addons.
XenVn is integrated with more than 69+ useful features, compatible with most popular add-ons, styles and XFRM.

XenVn add-on is developed based on the original Xenforo platform, so it is highly compatible, easy to use and develop.
Compatible with XenForo version 2.2+ and PHP version 7+, 8+.


XenVn add-on là một công cụ tất cả trong một (All-In-One) dành cho Xenforo 2 với thiết kế tối ưu, đa chức năng và dễ sử dụng...
Với XenVn, diễn đàn của bạn sẽ dễ quản lý hơn, hoạt động tốt hơn, cải thiện thứ hạng SEO và giảm xung đột giữa các addon.
XenVn được tích hợp hơn 69+ tính năng hữu ích, tương thích với hầu hết các tiện ích, giao diện và XFRM.


XenVn add-on được phát triển dựa trên nền tảng Xenforo gốc nên có tính tương thích cao, dễ sử dụng và phát triển.
Tương thích với XenForo phiên bản 2.2+ và PHP phiên bản 7+, 8+.

XenVn-Add-on-for-Xenforo-2.jpg

Main features - Tính Năng Chính:

Threads - Tính năng cho bài viết:
 • Thread Up Top (bump thread) - Up top bài viết
 • Thread Update (using ajax) - Cập nhật thông tin bài viết với ajax
 • Thread Suffix - Hậu tố cho bài viết
 • Display DMCA Badges - Thêm biểu tượng DMCA
 • Optimal MetaData (description, image tags) - Tối ưu thẻ mô tả và thẻ hình ảnh
 • Add Thread Detail (thread icon, thread description) - Thêm icon và mô tả cho bài viết
 • Block Creating Duplicate Thread Title - Ngăn tạo tên bài viết trùng lặp
 • Change Post Author & Date - Thay đổi tác giả và thời gian của bài đăng
 • Global Sticky Threads - Đính bài viết ở mọi chuyên mục
Statistics - Tính năng thống kê:
 • Alerts Auto Refresh (using ajax) - Tự động làm mới thông báo với ajax
 • Forum Statistics (using ajax) - Thống kê diễn đàn với ajax
 • Display Related Thread / Resource - Hiển thị bài viết, tài nguyên liên quan
 • Ajax Search Thread / Resource - Tìm kiếm nhanh bài viết, tài nguyên với ajax
 • 404 Search Thread / Resource - Hiển thị bài viết, tài nguyên tương tự khi trang không tồn tại
Attachments - Tính năng cho tập tin:
 • Attachment Update (using ajax) - Cập nhật tập tin với ajax
 • User Can View All Image Attachments - Thành viên có thể xem tất cả hình ảnh
 • Add Responsive Image (using srcset and sizes) - Thêm hình ảnh responsive
 • Add Attachment Prefix When Download - Thêm tiền tố cho tập tin
 • Auto Compress Image (using Imagik) - Tự động nén hình ảnh
 • Smart Image Watermark - Đóng dấu hình ảnh thông minh
 • Convert WEBP to JPG - Chuyển WEBP sang JPG
 • Smart Square Thumbnail - Tạo thumbnail hình vuông thông minh
 • Add Zip Comment - Thêm bình luận cho tập tin zip
Redirect Page - Trang chuyển hướng:
 • Hide Links From Guests - Ẩn liên kết với khách
 • Smart Ads & AdBlock Detector - Hiển thị Ads và phát hiện trình chặn Ads
 • Waiting Time - Thời gian chờ chuyển hướng
 • Force Click To Get - Buộc click chuột để đếm thời gian
 • Disable Right Click - Chặn click phải chuột
 • Detect Leaving Tab - Phát hiện rời khỏi trang chuyển hướng
 • Force Queue Time - Xếp hàng chờ chuyển hướng
 • Domains Exclude - Tên miền loại trừ chuyển hướng
 • Captcha Verify - Xác nhận Captcha
Users - Tính năng cho thành viên:
 • Email Whitelist - Danh sách miền email được phép
 • Limit New Register Each IP - Giới hạn đăng ký mới theo IP
 • Force Captcha Login & Enhance Security - Tăng cường bảo mật khi đăng nhập
 • Verify Email Via IPQualityScore - Kiểm tra email qua IPQualityScore
 • Verified User Group Icon - Icon nhóm thành viên đã xác thực
 • Admin Attachment File Size - Kích thước tập tin admin được tải lên
 • Send User Upgrade Notice - Gửi thông báo khi thành viên nâng cấp
Add Code (Html & JavaSrcipt) - Thêm mã vào trang:
 • Add Head Code (inside <head></head> tag) - Thêm mã vào phần <head>
 • JS Delay Load (Scroll or Click to load) - Trì hoãn tải JS
 • Smart Ads 1 & Ads 2 (Forum, Thread, Resource, Redirect Page) - Vị trí hiển thị quảng cáo thông minh
 • Smart AdBlock Detector - Trình phát hiện chặn quảng cáo thông minh
Limit Download - Tính năng giới hạn tải về:
 • Limit Thread / Resource Download - Giới hạn tải về tập tin bài viết, tài nguyên
 • Cycle Time for Limit (hours, max 720) - Chu kỳ giới hạn tải (giờ)
 • Use Cycle Time of User Upgrade for Limit - Sử dụng chu kỳ nâng cấp của thành viên
 • Waiting Time Between Downloads - Thời gian chờ giữa các lần tải
 • Limit Mode (All or Each Forums / Resources) - Chế độ giới hạn (tất cả hoặc mỗi chuyên mục)
 • Like or Reply to Download - Like hoặc trả lời để tải về
 • View Download Log (for User & Admin) - Xem nhật ký đã tải về
Extra Features - Các tính năng khác:
 • Node Icon Forum - Icon cho chuyên mục
 • Auto Resource MetaData - Thẻ meata tự động cho tài nguyên
 • Integrate LiteSpeed Cache - Tích hợp LiteSpeed Cache
 • Minify HTML Code - Nén mã HTML
 • Remove Footer Copyright - Loại bỏ thông tin bản quyền
 • Optimize Font Awesome - Tối ưu Font Awesome
 • Remove Forums, Threads, Resources Route - Loại bỏ /forum, /threads, /resources
 • Auto IndexNow - Tự động IndexNow (Bing)
 • Admin Logo - Logo trang đăng nhập quản trị
 • Demo Users - Thành viên demo
 • Remove Post Share Button - Loại bỏ nút chia sẻ bài đăng
 • Defer Loading Google Analytics - Trì hoãn tải Google Analytics
 • Vietnamese Friendly URL - URL Tiếng Việt không dấu
 • Auto Add Security Headers - Thêm bảo mật Header
 • Disable Xenforo Upgrade Check - Tắt kiểm tra cập nhật Xenforo
Tools - Các công cụ:
 • XenVn Health Check - Kiểm tra độ an toàn tập tin
 • XenVn File Manager - Trình quản lý tập tin hệ thống
 • XenVn SQL Manager - Trình quản lý cơ sở dữ liệu
 • XenVn Malware Scanner - Trình quét mã độc
 • XenVn Backup Manager - Trình sao lưu addon
 • Rebuild Threads Metadata - Cập nhật dữ liệu metadata bài viết
 • Rebuild Images Watermark - Cập nhật đóng dấu ảnh
 • Rebuild Zips Comment - Cập nhật bình luận tập tin zip
 • Rebuild Font Awesome - Cập nhật Font Awesome
 • Rebuild Responsive Images - Cập nhật hình ảnh responsive
Supported languages - Ngôn ngữ hỗ trợ:
 • English (default)
 • Vietnamese

Easy to configure and use with Setting Panel:

(Dễ dàng cấu hình với bảng cài đặt riêng)
1-XenVn-Setting-Threads.jpg 2-XenVn-Setting-Statistics.jpg 3-XenVn-Setting-Attachments.jpg 4-XenVn-Setting-Redirect.jpg 5-XenVn-Setting-Users.jpg 6-XenVn-Setting-AddCode.jpg 7-XenVn-Setting-Limit.jpg 8-XenVn-Setting-NodeIcon.jpg 9-XenVn-Setting-Extra.jpg

Easy manager with User Group Permissions:

(Dễ dàng quản lý với phân quyền nhóm thành viên)
XenVn-User-Group-Permissions.jpg

Release changelogs:

(Nhật ký phát hành)
View all release changelog logs here.

PM @xenvn if you need more information or support.
What will you get when you upgrade to VIP?
 • Become a VIP member on XenVn.Com
 • Download and use XenVn add-on
 • Free technical support for XenVn add-on, Time zone: UTC+7
Nếu bạn là khách hàng Việt Nam, bạn có thể thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng, chi phí là 400.000 VNĐ cho mỗi bản quyền 12 tháng. Khi bản quyền hết hạn (bạn không gia hạn lại), bạn vẫn được tiếp tục sử dụng add-on nhưng không thể nâng cấp phiên bản mới.
Vui lòng chuyển khoản vào Số Tài Khoản bên dưới. Sau đó PM @xenvn bằng tài khoản XenVn của bạn với thông tin nội dung thanh toán. Chúng tôi sẽ nâng cấp tài khoản cho bạn sau khi thanh toán được xác nhận.

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Nhân
Số tài khoản: 7102205391665
Chi nhánh: huyện Ba Tri - Bến Tre

Importance - Copyright by XenVn.Com

- After you have purchased the license. You are free to use this source code. But you are not allowed to resell or re-share it. If we detect a violation, your license will be revoked, and your domains will be blacklisted.
- When the license expires (you do not renew it), you can continue to use it, but cannot upgrade to a new version.
- XenVn only records your domain name and does not collect any private information from your site!
- By default, after installation, XenVn add-on will not automatically activate any features (except for some necessary system features). You will set them up yourself.
- There may be a conflict between add-ons with the same functionality. Please check your add-ons before installing XenVn add-on.
- Always make a backup of your system before doing anything.
Thank you for your purchase.

xenvn add-on, xenvn xenforo, xenvn add-on for xenforo 2, xenvn for xenforo 2, xenvn all-in-one tools, xenvn aiot, xenforo 2 limit download, xenforo 2 addon​

 

Attachments

 • XenVn-1.5.9.zip
  352.7 KB · Views: 244
Last edited:
Status
Not open for further replies.
DMCA.com Protection Status
Top Bottom