Cách thêm ngôn ngữ Tiếng Việt cho XenVn

Cách thêm ngôn ngữ Tiếng Việt cho XenVn

xenvn-addon-vietnam.jpg


Cách thêm và cập nhật ngôn ngữ Tiếng Việt cho XenVn addon
  • Bước 1: Truy cập vào: Admin -> Appearance -> Languages
  • Bước 2: Chọn nút Import
  • Bước 3: Chọn đến file ngôn ngữ: language-Tiếng-Việt-(VN)-XV.xml (được đính kèm trong addon)
  • Bước 3: Chọn Overwrite language -> Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt của bạn
  • Bước 4: Nhấn Import và đợi hoàn thành

Lưu ý:
  • (Đây là tập tin ngôn ngữ Tiếng Việt cho tiện ích XenVn, không phải ngôn ngữ Tiếng Việt cho Xenforo!!!)
  • Tập tin ngôn ngữ được đính kèm trong bản tải về XenVn.
  • File ngôn ngữ này chỉ dịch cho các chức năng của addon XenVn, không ảnh hưởng đến các bản dịch khác có sẵn ở diễn đàn.
  • Bạn có thể cập nhật lại nhiều lần khi có phiên bản ngôn ngữ mới bằng các bước như trên.
Xem thêm:
Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Xenforo 2 - Bản Chuẩn
 
Last edited:
Top Bottom