XV Limit Reply - XenVn 1.0.0

XV-Limit-Reply-Xenforo-2.png


XV-Limit-Reply-XenVn.png

XV Limit Reply helps you to limit reply thread length and block url links. With user group permissions, compatible with Xenforo 2.x.

XV Limit Reply giúp bạn giới hạn độ dài của các bình luận chủ đề và chặn chèn link. Hỗ trợ phân quyền mỗi nhóm thành viên, tương thích với Xenforo 2.2.

Features:
  • Maximum reply thread length
  • Block URL link
  • User group permissions
Clean code and Free download.

XV-Limit-Reply-Xenforo-2-1.pngReject too long reply posts:

XV-Limit-Reply-Xenforo-2-2.pngBlock url links:

XV-Limit-Reply-Xenforo-2-3.png
 
DMCA.com Protection Status

Attachments

  • XV Limit Reply-1.0.0.zip
    26.6 KB · Views: 2
Last edited:
Top Bottom