XenVn - BbCode Download - Xenforo 2

XenVn - BbCode Download - Xenforo 2 1.0.0

xv-bbcode-download-button-xenforo-2.webp

This addon helps you to create a BbCode Download Link. The link in this bbcode is visible to members only and hidden to guests. No configure and compatible with Xenforo 2.2.x.
Addon này giúp bạn tạo một BbCode Download Link. Liên kết trong thẻ bbcode này chỉ hiển thị với thành viên và bị ẩn đi với khách. Không cần cấu hình và tương thích với XenForo 2.2.x

Phrase:
  • xv_download_link
  • xv_login_to_get_this_link
xv-bbcode-download-button-xenforo-2-2.webp


Để thêm nút BbCode Download vào khung soạn thảo, ta vào link /admin.php?button-manager/, Chọn lần lượt các khung toolbars và thêm nút Download vào như hướng dẫn trên hình.
 

Attachments

  • XV BbCode Download-1.0.0.zip
    27.5 KB · Views: 88
Last edited:
Ad ơi mình có thể chia sẻ app-on xác minh tích xanh giống của ad được không ạ
 
Lỗi không hiện button sau khi chọn, bạn kiểm tra giúp mình với.
 
Back
Top Bottom