XenVn - XV Limit Reply - Xenforo 2

XenVn - XV Limit Reply - Xenforo 2 1.0.0

XV-Limit-Reply-Xenforo-2.webp


XV-Limit-Reply-XenVn.webp

XV Limit Reply helps you to limit reply thread length and block url links. With user group permissions, compatible with Xenforo 2.x.

XV Limit Reply giúp bạn giới hạn độ dài của các bình luận chủ đề và chặn chèn link. Hỗ trợ phân quyền mỗi nhóm thành viên, tương thích với Xenforo 2.2.

Features:
  • Maximum reply thread length
  • Block URL link
  • User group permissions
Clean code and Free download.

XV-Limit-Reply-Xenforo-2-1.webpReject too long reply posts:

XV-Limit-Reply-Xenforo-2-2.webpBlock url links:

XV-Limit-Reply-Xenforo-2-3.webp
 

Attachments

Last edited:
DMCA.com Protection Status
Top