TVP2588U+ V2.1 - Phần Mềm Nạp Rom

TVP2588U+ V2.1 - Phần Mềm Nạp Rom

tvp2588u-programmer.webp


Danh sách chip hỗ trợ (Phần mềm TVP2588U+):
AMIC
A25L010 A25L016 A25L020 A25L0032
A25L040 A25L05P A25L080 A25L10P
A25L16P A25L20P A25L40P A25L512
A25L80P

ATMEL: 24cxxx, 26xxx, 25xxx,45xxx,93Cxx
AT20C01 AT24C02 AT24C04 AT24C08
AT24C16 AT24C32 AT24C64 AT24C128
AT24C256 AT24C512 AT24C1024
AT25010 AT25020 AT25040 AT25080
AT250128 AT25160 AT25256 AT25320
AT25512 AT25640 AT25DF041A(SOP) AT25DF081A(SOP)
AT26DF041A AT26DF081A AT26DF161A AT26DF321
AT45DB021D AT45DB041D AT45DB081D AT45DB132D
AT45DB161D AT45DB321D
AT93C46 AT93C56 AT93C66 AT93C86
CEA
93C46P
COMMON CHIP
24C00 24C01 24C02 24C04
24C08 24C16 24C32 24C64
24C128 24C256 24C512 24C1024
25010 25020 25040 25080
25128 25160 25256 25320
25512 25640 93C46 X 8BIT 93C46 X 16BIT
93C56 X 8BIT 93C56 X 16BIT 93C66 X 8BIT 93C66 X 16BIT
93C76 X 8BIT 93C76 X 16BIT 93C86 X 8BIT 93C86 X 16BIT
EON
EN25B16 EN25B16T EN25B32 EN25B32T
EN25B64 EN25B64T EN25D10 EN25D16
EN25D20 EN25D40 EN25D80 EN25F05
EN25F10 EN25F128 EN25F16 EN25F20
EN25F32 EN25F40 EN25F64 EN25F80
EN25LF05 EN25LF10 EN25LF20 EN25LF40
EN25P05 EN25P10 EN26P32 EN25P64
EN25Q128 EN25Q16 EN25Q32 EN25Q64
EN25Q80 EN25T16 EN25T80
ESMT
F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA
F25L08PA F25L16PA F25L32PA F25L32QA
MICROCHIP
24AA00 24AA01 24AA014 24AA02
24AA024 24AA025 24AA04 24AA08
24AA128 24AA16 24AA256 24AA32A
24AA512 24AA64 2401C 2402C
24FC128 24FC256 24FC512 24FC64
24LC00 24LC014 24LC01B 24LC024
24LC025 24LC02B 24LC04B 24LC08B
24LC128 24LC16B 24LC256 24LC32A
24LC512 24LC64 25AA010A 25AA020A
25AA040A 25AA080A 25AA080B 25AA1024
25AA128 25AA160A 25AA160B 25AA256
25AA320A 25AA512 25AA640A 25LC010A
25LC020A 25LC040A 25LC080A 25LC080B
25LC1024 25LC128 25LC160A 25LC160B
25LC256 25LC320A 25LC512 25LC640A
93AA46A 93AA46B 93AA46C 93AA56A
93AA56B 93AA56C 93AA66A 93AA66B
93AA66C 93AA76A 93AA76B 93AA76C
93AA86A 93AA86B 93AA86C 93C46A
93C46B 93C46C 93C56A 93C56B
93C56C 93C66A 93C66B 93C66C
93C76A 93C76B 93C76C 93C86A
93C86B 93C86C 93LC46A 93LC46B
93LC46C 93LC56A 93LC56B 93LC56C
93LC66A 93LC66B 93LC66C 93LC76A
93LC76B 93LC76C 93LC86A 93LC86B
93LC86C
MXIC
MX25L1005 MX25L12805D MX25L1605D MX25L1635D
MX25L2005 MX25L3205D MX25L3225D MX25L3235D
MX25L3237D MX25L4005A MX25L512 MX25L6405D
MX25L8005D MX25V4005 MX25V512 MX25V8005
PMC
PM25LV010A PM25LV016B PM25LV020 PM25LV040
PM25LV080B PM25LV512A
RAMTRON
FM24C04A FM24C16A FM24C256 FM24C512
FM24C64 FM24CL04 FM24CL16 FM24CL256
FM24CL64
ROHM
BR93L46 BR93L56 BR93L66 BR93L76
BR93L86
SST
SST25VF010 SST25VF010A SST25VF016B SST25VF020
SST25VF020A SST25VF032B SST25VF040 SST25VF040A
SST25VF040B SST25VF06CC SST25VF080B SST25VF512
SST25VF512A
ST
M25P05A M25P10A M25P128 M25P16
M25P20 M25P32 M25P40 M25P64
M25P80 M25PE10 M25PE16 M25PE20
M25PE40 M25PE80 M25PX16 M25PX32
M25PX64 M25PX80
WINBOND
W25P10 W25P16 W25P20 W25P32
W25P40 W25P80 W25X10 W25X10A
W25X10AL W25X10L W25X16 W25X20
W25X20A W25X20AL W25X20L W25X32
W25X40 W25X40A W25X40AL W25X40L
W25X64 W25X80 W25X80A W25X80AL
 

Attachments

Top