Phần Mềm Rename File - Đổi Tên File Hàng Loạt

Phần Mềm Rename File - Đổi Tên File Hàng Loạt

phan-mem-doi-ten-file-hang-loat.jpg


Phần Mềm Rename File giúp bạn đổi tên hàng loạt file với nhiều tùy chọn như: Viết hoa, Viết thường, Loại bỏ dấu, Bỏ khoản trắng, đổi đuôi, Tìm và thay thế,...
Password:
hoangnhanpro
 

Attachments

  • RenameFile.rar
    231.4 KB · Views: 2,020
Last edited:
Back
Top Bottom