Some Registry Shortcuts for Windows 10 x64

Some Registry Shortcuts for Windows 10 x64

Some-Registry-Shortcuts-for-Windows-10-x64.webp


Tổng hợp các lệnh để vô hiệu hóa một số biểu tượng không cần thiết trên Windows 10 64 bit như 3D Objects, One Drive. Bạn chỉ cần Click chạy các tập tin Disable để vô hiệu hóa hoặc chạy tập tin Enable để kích hoạt trở lại.
 • Disable/Enable 3D Objects Folder Win10 64
 • Disable/Enable Desktop Folder Win10 64
 • Disable/Enable Documents Folder Win10 64
 • Disable/Enable Downloads Folder Win10 64
 • Disable/Enable Libraries Folder Win10 64
 • Disable/Enable Music Folder Win10 64
 • Disable/Enable Network Folder Win10 64
 • Disable/Enable One Drive Win10 64
 • Disable/Enable Pictures Folder Win10 64
 • Disable/Enable Quick Access Win10 64
 • Disable/Enable Removable Drives File Explorer Win10 64
 • Disable/Enable Videos Folder Win10 64
 

Attachments

Back
Top Bottom