Fix Windows 10 Opens Right-Click Context Menu to Left Side

Fix Windows 10 Opens Right-Click Context Menu to Left Side

Fix Windows 10 Opens Right-Click Context Menu to Left Side.webp


In Windows 10, the right-click context menu will open to the left side of the cursor as default. If you’re accustomed to seeing the context menu on the right side, you can tweak this behavior easily. This tutorial shows you 2 simple ways to make Windows 10 display right-click context menu on the right side instead of the left side.

Khắc phục sự cố Windows 10 khi Nhấp chuột phải sẽ mở Menu ngữ cảnh ở Bên trái của con trỏ.

Trong Windows 10, menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải sẽ mở ở bên trái của con trỏ theo mặc định. Nếu bạn đã quen với việc nhìn thấy menu ngữ cảnh ở bên phải, bạn có thể điều chỉnh lại một cách dễ dàng. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách đơn giản để làm cho Windows 10 hiển thị menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải ở bên phải thay vì bên trái.

1. Press the Windows key + R to open the Run box. Type the following command and press Enter.
Nhấn tổ hợp phím Windows (lá cờ) + R, sau đó dán đoạn mã sau vào và nhấn Enter
Code:
shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}

open-tablet-settings-via-run.webp


2. When the Tablet PC Settings dialog opens, click Other tab. Check the Left-handed option and click OK.
Cửa sổ Tablet PC Settings sẽ hiện ra. Nhấn vào tab Other. Chọn vào Left-handed và nhấn Ok.

Fix Windows 10 Opens Right-Click Context Menu to Left Side-1.webp


3. Done. Windows 10 will open the right-click context menu to the right side of your cursor.
Xong. Windows 10 sẽ mở menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải ở bên phải con trỏ của bạn.
 
Top