Sửa lỗi tắt file bị chậm Photoshop CC - Slow closing files Photoshop CC

Sửa lỗi tắt file bị chậm Photoshop CC - Slow closing files Photoshop CC

Slow closing files Photoshop CC.webp


Một số phiên bản Photoshop CC gặp lỗi khi bạn tắt các tập tin đang làm việc, chương trình có vẻ như bị lag nhẹ, tập tin tắt bị chậm 10 - 30 giây mới tắt đi hoàn toàn.

Bạn có thể sửa lỗi này bằng cách vào Edit -> Preferences -> Performance -> Bỏ chọn Use graphics processor. Khởi động lại chương trình và lỗi đã được giải quyết.
(Lưu ý: Cách này chỉ tạm thời, nó sẽ làm Đồ họa của Photoshop giảm đi, ảnh nhìn rất xấu)

Nếu máy bạn có card đồ họa rời, hãy cấu hình để Photoshop chạy bằng card đồ họa rời thay cho card Intel Graphic mặc định. Sẽ giải quyết được vấn đề này.
 
Last edited:
Back
Top