SD Maid Pro - System Cleaning Tool for Android

SD Maid Pro - System Cleaning Tool for Android 5.6.3

SD Maid – System Cleaning Tool Apk.webp


SD Maid sẽ giúp giữ thiết bị của bạn sạch sẽ và gọn gàng!
SD Maid cung cấp cho bạn bộ công cụ để quản lý các ứng dụng và tập tin.

Không có thứ gì là hoàn hảo, và Android cũng vậy.
Những ứng dụng bạn đã gỡ bỏ sẽ để lại các tập tin rác.
Các bản ghi nhật ký, báo cáo sự cố và các tập tin khác mà bạn thực sự không muốn luôn được tạo ra một cách liên tục.
Bộ nhớ lưu trữ của bạn đang chứa các tập tin và thư mục mà bạn không nhận ra.
Hãy dừng lại ở đây... Hãy để SD Maid giúp bạn!

SD Maid cho phép bạn:
 • Duyệt các tập tin và toàn bộ thiết bị qua một trình quản lý trực quan.
 • Loại bỏ các tập tin thừa của hệ thống.
 • Quản lý các ứng dụng hệ thống hoặc do người dùng cài đặt.
 • Phát hiện các tập tin cũ của những ứng dụng được gỡ bỏ trước đây.
 • Tìm kiếm tập tin theo Tên, Nội dung hoặc Thời gian.
 • Cung cấp cái nhìn tổng thể chi tiết về bộ nhớ của thiết bị.
 • Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
 • Dọn dẹp và loại bỏ các tập tin mở rộng, người ta gọi quá trình này là "xóa bộ nhớ đệm".
 • Phát hiện các tập tin trùng lặp như ảnh, nhạc, tài liệu dù khác nhau ở tên hay vị trí tệp tin.
 • Tự động chạy các công cụ theo thời gian biểu hoặc thông qua các phím tắt.
*******

SD Maid will help you keep your device clean and tidy!
It offers a collection of tools to manage apps and files.

Nobody is perfect and neither is Android.
Apps you have already removed leave something behind.
Logs, crash reports and other files you don't really want are constantly being created.
Your storage is collecting files and directories you don't recognize.
Let’s not go on here... Let SD Maid help you!

SD Maid allows you to:
 • Browse your whole device and manipulate files through a full-fledged file explorer.
 • Remove superfluous files from your system.
 • Manage installed user and system apps.
 • Detect files formerly belonging to uninstalled apps.
 • Search for files by name, content or date.
 • Obtain a detailed overview of your devices storage.
 • Optimize databases.
 • Do actual app cleaning and remove expendable files, which supersedes what others may call 'cache cleaning'.
 • Detect duplicate pictures, music or documents, independent of name or location.
 • Run tools automatically on a schedule or via widgets.
 

Attachments

Last edited:
Back
Top Bottom