Restore Full Right-click Context Menu in Windows 11

Restore Full Right-click Context Menu in Windows 11.png


As part of Windows 11's full aesthetic refresh, Microsoft created a new right-click context menu that's bigger and easier to read than Windows 10's. Depending on what you right-click, the context menu now includes a row of icons for basic actions like copy, paste, and delete, which once got a bit lost in all the other commands that bloated the classic context menu. It's a good idea in theory—the problem is, Windows 11's context menu now hides some functionality you might want behind a'Show More Options' button, which brings up an entirely different context menu.

Cách Lấy Lại “Menu Right Click Cũ” Khi Sử Dụng Windows 11
Gần đây, có khá nhiều người dùng đã nâng cấp lên Windows 11 bản chính thức. Người dùng họ cũng tỏ ra cảm thấy khá khó chịu, khi thói quen nhấn nút “refresh” trên desktop, đã được thu gọn trong mục “Show more options”. Quả thật khi nhấn nút “refresh” trên menu cũ thì nó đã trở thành món ăn tinh thần và ngấm sâu vào tiềm thức của mỗi người. Để giúp bạn giải quyết vấn đề này, thì bài viết hôm nay ad sẽ hướng dẫn cách Lấy Lại Menu “Right – Click” Cũ Khi Sử Dụng Windows 11 chỉ với vài bước đơn giản.


Restore the Classic Context Menu using Command Prompt:
First, click on the Start Menu and search for ‘ Cmd’ and select ‘Run as Administrator’ under Command Prompt.

Restore Full Right-click Context Menu in Windows 11-1.png


To get back old classic context menu, run the following command in the CMD and press Enter:
Code:
reg.exe add “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32” /f
This will bring back the old right-click menu for both desktop and File Explorer.

Restore Full Right-click Context Menu in Windows 11-2.png


To restore Windows 11’s default (new) context menu, enter the following command and press Enter:
Code:
reg.exe delete “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}” /f

Restart PC & Done.
 
Top Bottom