Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Xenforo 2 - Bản Chuẩn

Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Xenforo 2 - Bản Chuẩn 2.3.0

Đây là file ngôn ngữ Tiếng Việt chuẩn mình dùng cho XenVn.Com, bạn nào thích có thể tải về dùng, tương thích tốt với các phiên bản Xenforo từ 2.1.x đến 2.2.x và 2.3.0
Đa số sẽ dịch cho phần FrontEnd để người dùng có trải nghiệm tốt nhất. Còn BackEnd nên để Tiếng Anh để đọc các chức năng cho đúng nghĩa.

Cách cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Xenforo 2:
  • Vào Appearance -> Languages -> Import a language
  • Mục Import from uploaded XML file: Chọn file ngôn ngữ .xml tải về từ bên dưới
  • Mục Import as: Chọn Child of language (No parent)
  • Nếu trang bạn có cài ngôn ngữ Tiếng Việt rồi thì chọn Overwrite language để ghi đè lên bản Tiếng Việt có sẵn trên Web
  • Nhấn Import và đợi hoàn tất
Đọc thêm hướng dẫn của Xenforo tại đây:
xenforo.com/docs/xf2/languages

Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Xenforo 2 - Bản Chuẩn.webp



Xenforo 2.2.x Vietnamese Translation, Vietnamese Language Xenforo 2, Cài đặt Tiếng Việt cho Xenforo 2, XenForo 2.2.x Gói ngôn ngữ Tiếng Việt, Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Xenforo 2
 

Attachments

Last edited:
Back
Top Bottom