olalavui

Enable User-ID tracking in Google Analytics for Xenforo

Tút này không mới nhưng sẽ hữu ích cho ae nào mới lọ mọ XF

Step 1: Làm theo hướng dẫn tạo User-ID View mới https://support.google.com/analytics/answer/3123666?hl=en
Step 2: Login Xenforo Admin -> Appearance -> Templates -> tìm template name: google_analytics
Tìm đoạn:
Code:
You must log in to view
(2 lines)
Thêm vào bên dưới
Code:
You must log in to view
(2 lines)

Hết tút, ae check lại kết quả trên GA + view-source XF của ae nhé
Reference
  1. https://support.google.com/analytics/answer/3123666?hl=en
  2. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookies-user-id
  3. https://xenforo.com/community/resources/conditional-statements-for-xenforo-2.5795/
Source: Học viện nhà bán hàng : Enable User-ID tracking in Google Analytics for Xenforo
 
Back
Top