olalavui

Enable User-ID tracking in Google Analytics for Xenforo

Tút này không mới nhưng sẽ hữu ích cho ae nào mới lọ mọ XF

Step 1: Làm theo hướng dẫn tạo User-ID View mới support.google.com
Step 2: Login Xenforo Admin -> Appearance -> Templates -> tìm template name: google_analytics
Tìm đoạn:
Code:
<xf:if is="$xf.options.googleAnalyticsAnonymize"> 'anonymize_ip': true,
</xf:if>
Thêm vào bên dưới
Code:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_id}"> 'user_id' : '{$xf.visitor.username}',
</xf:if>

Hết tút, ae check lại kết quả trên GA + view-source XF của ae nhé
Reference
  1. support.google.com
  2. developers.google.com
  3. xenforo.com
Source: Học viện nhà bán hàng : Enable User-ID tracking in Google Analytics for Xenforo
 
Top Bottom