e.World Tech PHPMaker 2020.0.2

e.World Tech PHPMaker 2020.0.2

PHPMaker 2020 - The Best PHP Code Generator.webp


PHPMaker is a powerful automation tool that can generate a full set of PHP scripts quickly from MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle and SQLite databases. Using PHPMaker you can instantly create web sites that allow users to view, edit, search, add and delete records on the web. PHPMaker can also create summary reports, crosstabs reports and dashboards with JavaScript (HTML5) charts (column, bar, line, pie, area, doughnut, multi-series and stacked chart) to summarize and visualize your data. PHPMaker is designed for high flexibility and has numerous options for generating PHP applications that best suits your needs. The generated code is clean, straightforward and easy-to-customize. The PHP scripts can be run on Windows servers or Linux servers. PHPMaker can save you tons of time and is suitable for both beginners and experienced developers alike.

Features of PHPMaker Software
 • Enhanced security of generated code
 • Define a system for registering users on a website
 • Extract CSV / HTML / Excel / Word / XML / PDF / Email formats
 • Define file upload system in a specific database or folder
 • Templates and plugins with high customization capabilities
 • Supports MySQL, PostgreSQL, Access, MSSQL and Oracle databases
 • LESS support for manipulating CSS style files
 • Synchronize project with database
 • Server-side validation with PHP and user-side with Java-Script
 • MD5 passwords and case sensitive
PHPMaker 2020 là một ứng dụng mạnh mẽ để tạo các tập lệnh PHP với MySQL và các khả năng ứng dụng tương tự khác. Với PHP, người dùng có thể thiết kế trang web và có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa, tùy chỉnh, xóa và tìm kiếm hồ sơ dễ dàng trên trang web được thiết kế. Các tập lệnh được tạo có thể được chạy qua Windows, máy chủ Linux và các ứng dụng khác. Ứng dụng được đóng gói với tất cả các công cụ và mô-đun hữu ích có thể yêu cầu trong quá trình phát triển dự án.

PHPMaker 2020 tạo PHP và cho phép người dùng dễ dàng đọc mã vì mã sạch và có tổ chức. Ứng dụng này cung cấp bảo mật nâng cao khác nhau của mã được tạo để đảm bảo an toàn cho mã được lập trình và lập trình. Nó có các mẫu và tiện ích mở rộng có thể tùy chỉnh khác nhau với các cài đặt và tùy chọn dễ dàng để tạo nhanh và kết quả. Nó đồng bộ hóa dự án với cơ sở dữ liệu với những thay đổi mới nhất được thực hiện để phát triển với mã mới nhất. Cả hai bên đều hỗ trợ xác thực từ sever slide PHP và từ Javascript slide của người dùng. Người dùng có thể nhận đầu ra ở nhiều định dạng khác nhau như CSV, HTML, Excel, Word, XML, PDF và Email.

Tính năng PHPMaker 2020
 • Tạo các kịch bản PHP có hỗ trợ MySQL.
 • Có khả năng của Windows và các ứng dụng SQL khác.
 • Thiết kế trang web và các dự án khác một cách dễ dàng.
 • Đồng bộ hóa các dự án của bạn với cơ sở dữ liệu.
 • Các mẫu và phần mở rộng có thể tùy chỉnh.
 • Xuất mã theo các định dạng khác nhau được hỗ trợ.
Download e.World Tech PHPMaker 2020.0.1:
https://drive.google.com/open?id=1dSjapz5yVglL2g2erzNGtVhaOdih8YNb

Download e.World Tech PHPMaker 2020.0.2:
https://drive.google.com/open?id=1wW_1cQlqcWS7sEWONGvCSpdBineS0MQJ
 

Attachments

 • e.World Tech PHPMaker.webp
  e.World Tech PHPMaker.webp
  83.2 KB · Views: 563
Last edited:
Back
Top Bottom