Camtasia Studio 9 Full - Công Cụ Quay Phim Màn Hình

Camtasia Studio 9 Full.jpg


Camtasia Studio cung cấp một tính năng tốt đẹp đặt bên trong một giao diện chất lỏng, mà bạn sẽ tìm thấy dễ dàng điều hướng. Ứng dụng này cho phép bạn ghi lại màn hình hoặc bản trình bày bằng PowerPoint. Sau khi ghi lại, bạn có thể sử dụng bộ công cụ rộng lớn để hoàn thành video của bạn và làm cho hoàn thành. Các công cụ bao gồm: nhiều lựa chọn chuyển tiếp, tường thuật bằng giọng nói, phóng to và hiệu ứng pan, hiệu ứng con trỏ, chú thích và nhiều hơn nữa.
How to Crack ?
1. Install TechSmith Camtasia Studio Trial
2. Run TechSmith Camtasia Studio Crack
3. Click on Crack button
4. Wait till a message pops & then click on OK
5. That's all :)
Download Camtasia Studio 9 Full:
ceesty.com

(Nhớ ngắt mạng khi cài đặt, file crack sẽ bị chương trình diệt Virus ăn mất, cân nhắc tắt Anti Virus khi cài đặt)
Password: hoangnhanpro
 
Last edited:
Top Bottom