Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.3.1

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.3.1

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.0 x64.webp


Adobe has Adobe Photoshop software for professional photo editing and the Bridge program to manage and organize comprehensive images, but the Adobe Photoshop Lightroom software provides both the ability to manage and edit the image to the extent that it’s needed for photographers and designers in an environment. Is. Editing in this program is done non-destructive or non-destructive, and the original file remains unchanged. The initial idea of this software was developed by Adobe developer in 2002 and was completed and included in the software ImageReady.

Features of Adobe Photoshop Lightroom
 • User friendly and user friendly interface
 • View, manage and organize images in a graphic and beautiful environment
 • Perform a variety of editing actions to improve color, brightness, contrast, noise, size and … images
 • Edit all types of non-destructive image formats unmodified in the original file
 • Ability to print images with full settings
 • Ability to create image gallery and use it on web pages
 • Advanced and accurate search in pictures
 • View slideshow images with support for video files
 • Coordination and integration with the Photoshop program

Adobe Lightroom Classic CC 2019 là một ứng dụng để chỉnh sửa cũng như quản lý ảnh RAW.
Một số tính năng của Adobe Lightroom Classic CC 2019:
 • Một ứng dụng tiện dụng có thể được sử dụng để chỉnh sửa cũng như quản lý ảnh RAW.
 • Được trang bị nhiều tùy chọn như chỉnh sửa quang sai màu, thay đổi siêu dữ liệu và tạo bản sao ảo.
 • Cung cấp năm giai đoạn khác nhau từ nơi ảnh của bạn sẽ trải qua để đáp ứng kết quả cuối cùng.
 • Được trang bị Thư viện toàn diện để quản lý và chọn những hình ảnh mà bạn quan tâm.
 • Có khu vực phát triển đã được dành riêng cho việc chỉnh sửa thực tế.
 • Có thể xem cũng như chỉnh sửa siêu dữ liệu và cũng có thể thêm vị trí trong phần Bản đồ.
 • Có thể dễ dàng tạo các album khác nhau hoặc các trình chiếu trong các khu vực chuyên dụng.
 • Cũng có thể xem biểu đồ của ảnh của bạn cộng với bạn có thể cắt các khu vực không mong muốn là tốt.
 • Được trang bị công cụ loại bỏ mắt đỏ sẽ loại bỏ hiệu ứng mắt đỏ khỏi ảnh của bạn.

Download Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.0 x64:
mega.nz

Download Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.3.1:
https://drive.google.com/open?id=1SMXNFQYnD-sUR2pkH3GlWp0bXBnqZSNT

Password: hoangnhanpro
 
Last edited:
Top