Helps

Xenforo Helps
Need to add User Panel at Sidebar widget A
Can anyone please tell me how can I add this sidebar widget to my xenforo site? @xenvn
Replies
2
Views
63
UI.X 2 Dark widgets did not fall into place correctly T
Downloaded from this link. I put the plugin added, but everything did not fall into place. https://xenvn.com/attachments/ui-x-2-dark-2-2-6-0-0-zip.4981/
Replies
2
Views
49
Cách khắc phục tài khoản bị tạm ngưng do phá vỡ hệ thống V
Tài khoản của em bị tạm ngưng vì phá vỡ hệ thống. Em đã kháng nghị 3-4 lần đều không thành công và được phản hồi rất nhanh. Tài khoản em chạy ads cá nhân từ 2019, chưa từng xài mã khuyến mãi hay...
Replies
0
Views
42
how to change avatar size - mobile M
im currently using xf 2.2.7 with ryzer pro 2.2.7 i need to resize and make avatar look bigger in mobile view please respond thanks!
Replies
3
Views
66
Redirect URL Bugs S
Redirect URL Bugs what is the problem Redirect URL title have ( - ) no working Have ( - ) test a51-a515f.zip Have ( _ ) test a51_a515f.zip working here but for me not working
Replies
1
Views
58
Download page xf S
what na name off use like this download page? https://xenvn.com/attachments/xenbros-homeblog-1-4-1-zip.1068/
Replies
19
Views
222
Top Bottom