UltraISO Premium Edition - Bản Chuẩn Không Lỗi

UltraISO Premium Edition - Bản Chuẩn Không Lỗi 9.7.3

UltraISO Premium Edition full.webp


UltraISO là chương trình chỉnh sửa, tạo mới nội dung file ISO rất mạnh mà không làm hỏng cấu trúc, làm mất khả năng boot của file ISO nếu có. UltraISO cho phép bạn tạo file ảnh của đĩa CD\DVD, tạo file ảnh từ dữ liệu trên đĩa cứng, trích xuất một phần hay toàn bộ nội dung của file ảnh, thay thế thêm bớt file, thư mục vào file ảnh.

Tính năng thông dụng nhất là tạo Boot Windows từ USB và tạo ổ đĩa ảo. Phiên bản UltraISO Premium Edition 9.6.2 này là chuẩn nhất, tạo Boot ít bị lỗi nhất, các bản mới hơn hay bị lỗi không boot được.

Mật Khẩu Giải Nén: hoangnhanpro
 

Attachments

Last edited:
Top