Microsoft-Office-2016-v16.0.7369.2017-x64 | ISO Download

Microsoft-Office-2016-v16.0.7369.2017-x64 | ISO Download

Office-2016-full.webp


Download Microsoft-Office-2016-v16.0.7369.2017-x64 (khoản 1,7GB):
https://drive.google.com/drive/folders/0B6C31KVl7WbJYkJ2X0JOUVRDTnM

Tải hết 2 part về, để chung 1 thư mục, nhấn chuột phải vào file Microsoft-Office-2016-v16.0.7369.2017-x64.part1.rar và chọn Extract Here.
Mật Khẩu Giải Nén: hoangnhanpro
 
Last edited:
Back
Top