Mã Nguồn Website Quản Lý Sản Phẩm Đơn Giản

Mã Nguồn Website Quản Lý Sản Phẩm Đơn Giản

ma nguon website quan ly san pham - 1.webp

Password: admin123
Tính năng [Khởi Tạo][Đổi Mật Khẩu] sẽ bị loại bỏ.
Code Demo chạy trên các Host Free nên có thể sẽ xử lý chậm, hoặc gặp lỗi 502 Bad Gateway, MySQL server has gone away... (Thử tải lại trang web nếu gặp lỗi)

Video Review:

Chào mừng bạn đến với Mã Nguồn Website Quản Lý Sản Phẩm Đơn Giản
Đây là mã ngồn mở miễn phí được tạo bởi Hoàng Nhân Pro.

Các chức năng chính:
 • Quản lý thông minh với 4 bảng dữ liệu: sản phẩm, nhập sản phẩm, bán sản phẩm, thu chi .
 • Đầy đủ các chức năng: thêm, sửa, xóa các dữ liệu đã nhập.
 • Các chức năng tiện ích:
  • Tạo ghi chú
  • Chọn chế độ làm việc: quản lý hoặc bán hàng
  • Chức năng kiểm tra hệ thống, phát hiện các file rác
  • Chức năng dọn dẹp CSDL
  • Chức năng sao lưu và khôi phục CDSL
 • Chức năng báo cáo giúp thống kê tất cả dữ liệu nhập hàng, bán hàng và thu chi.
 • Dữ liệu được sắp xếp theo từng năm, dễ dàng quản lý và kiểm soát
 • Quản lý toàn bộ bằng 1 mật khẩu quản trị.
Nhược điểm:
 • Cơ chế hoạt động đơn giản, sẽ tiếp tục phát triển.
 • Giao diện còn khá đơn giản.
Mã nguồn được [Code Tay] với những kiến thức cơ bản học từ [Internet], nên sẽ không tránh được các lỗi xảy ra.
Bạn muốn hỗ trợ phát triển thêm cho mã nguồn vui lòng thảo luận tại đây.
Tất cả đóng góp đều sẽ được ghi nhận.


Hướng dẫn cài đặt:

 • Tạo sẵn 1 database trống.
 • Upload code lên host, giải nén và chạy file khoitao.php (mặc định tự chạy file này)
 • Theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt
 • Đăng nhập với mật khẩu vừa tạo
 • Xóa file khoitao.php
 • (Khuyến nghị) Vào [Quản Lý] -> [Kiểm Tra Hệ Thống] để chạy chức năng dọn dẹp hệ thống.
 • Vào [Quản Lý] -> [Sao Lưu] -> [Khôi Phục] -> [demo_product.sql] để tạo dữ liệu mẫu.
 • Hoàn tất.
Một vài lưu ý:
 • Chỉnh sửa thông tin website ở các file: .htaccess, lib/lib_hoadonban.php, lib/lib_hoadonnhap.php.
 • Vui lòng không gỡ bỏ [Thông Tin Bản Quyền][footer].
 • Nên chạy chức năng [Kiểm Tra Hệ Thống] để chắc chắn mã nguồn của bạn an toàn và không chứa file rác.
 • File [db.php], [key.php], [***_key.dat] là các file chứa thông tin quan trọng của mã nguồn, được tự động tạo ra khi chạy cài đặt mã nguồn.
Download Mã Nguồn Website Quản Lý Sản Phẩm Đơn Giản:
 • Hoàn tất các tính năng cơ bản, public phiên bản đầu tiên.

Một Số Hình Ảnh Giao Diện:
ma nguon website quan ly san pham - 1.webpma nguon website quan ly san pham - 2.webpma nguon website quan ly san pham - 3.webpma nguon website quan ly san pham - 4.webpma nguon website quan ly san pham - 5.webpma nguon website quan ly san pham - 6.webp
 

Attachments

Last edited:
Back
Top Bottom