Kích Hoạt Office 2019 Bản Quyền - Không Virus

Kích Hoạt Office 2019 Bản Quyền - Không Virus

Kích Hoạt Office 2019 Bản Quyền - Không Virus.webp

Activating Office 2019 using KMS license key.

Office 2019 mang đến rất nhiều cải tiến so với phiên bản trước đó, chi tiết như sau:
  • Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì
  • Thêm một số dạng biểu đồ mới trong Word và Excel
  • Nâng cấp tính năng đám mây
  • Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D vào PowerPoint.
  • Hỗ trợ giao diện ban đêm Black Theme, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói (Word).
Để kích hoạt bản quyền office 2019 ta mở CMD với quyền quản trị và dán lần lượt 3 đoạn mã sau. Copy mã và nhấn chuột phải vào CMD sẽ tự động dán, sau đó nhấn Enter và đợi đoạn mã chạy xong.

To activate the office 2019 license, open CMD with administrative rights and paste the following 3 codes in turn. Copy the code and right click on CMD will automatically paste, then press Enter and wait for the code to finish running.


mo cmd voi quyen quan tri.webp


Code 1:
Code:
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

Code 2:
Code:
for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Code 3:
Code:
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:e8.us.to
cscript ospp.vbs /act

Xong. Bạn đã có office 2019 bản quyền...
Right now the Office is activated successfully.
 
Last edited:
Top