Get a detailed battery report in Windows 11

Get a detailed battery report in Windows 11

Get a detailed battery report in Windows 11.jpg


If you’re interested in getting more technical info about your battery usage and estimated capacity, you can use the Powerfg command-line option that’s built into Windows 11 to generate a battery report.
  1. Select Search on the taskbar, type Command prompt, press and hold (or right-click) Command prompt, and then select Run as administrator > Yes.
  2. At the command prompt, type powercfg /batteryreport, then press Enter.
  3. The battery report will be an HTML file that’s stored in a folder on your PC. The file location will be shown in the Command Prompt window.
  4. Open File Explorer, go to the folder that the report was saved to, and then double-click the battery report (HTML file) to open it in your web browser.
  5. You can get a lot of detailed info about your battery usage and capacity. Some particular sections you might want to look at to get started include the following: Installed battery, Recent usage, and Battery usage.

Cách kiểm tra độ chai pin laptop Win 10
1. Mở Command Prompt trên máy Windows 10 của bạn bằng tổ hợp phím “Windows + X”.
2. Sau đó, bạn hãy tìm kiếm Command Prompt (Admin) hoặc tìm kiếm Command Prompt.
3. Nhập cd %HOMEPATH%/Desktop
4. Sau khi đường dẫn được thiết lập, hãy nhập powercfg /batteryreport
Lệnh này sẽ chạy công cụ powerconfig và cung cấp một báo cáo về pin. Báo cáo sẽ xuất hiện trên Desktop dưới dạng tệp HTML. Bạn có thể nhấp đúp vào tệp để mở nó trong trình duyệt của mình. Đối với một số trường hợp, bạn có thể thấy lời nhắc hỏi bạn muốn sử dụng chương trình nào để mở tệp HTML. Chọn trình duyệt được cài đặt trên máy tính của bạn. Bây giờ, bạn sẽ thấy từng chi tiết nhỏ nhất về pin được cài đặt trên máy tính của bạn.
 
Top Bottom