Digital License v3.6 - Active Windows 10

Digital License v3.6 - Active Windows 10

Digital License v3.6 - Active Windows 10.webp


W10 Digital License - W10 C# activates Windows 10 with Permanent Digital License.

Whats New:
  • Add save tickets checkbox, add german language.
  • Streamlining the slshim.c source code and recompile slc.dll by Rambin. (size is only 6.5KB).
  • Fix the problem that professional Education(N) SKU value detected is incorrect.
How to Activate?
  • Download and unpack
  • Launch W10 Digital License
  • That’s All, Enjoy
DigitalLicense v3.6 là tool giúp bạn Active Windows 10 bản quyền kỹ thuật số vĩnh viễn. Bản quyền số có thể hiểu đơn giản là khi bạn dùng key kỹ thuật số để kích hoạt win 10, HWID (Hardware ID – Thông tin phần cứng máy tính của bạn) sẽ được ghi lại, liên kết với key đó, những lần sau khi cài lại win đúng với phiên bản windows trước đó (Pro, Home, Edu, 32bit, 64bit, v…v…), windows sẽ tự động nhận lại key active.
 

Attachments

Top