CCleaner Professional - Full Active

CCleaner Professional - Full Active 6.0

ccleaner-full active.webp


CCleaner Professional là phần mềm dọn dẹp rác hệ thống được sử dụng khá phổ biến vì nó hoạt động nhẹ nhàng, sở hữu giao diện đơn giản dễ thao tác, các nhóm chức năng phân chia rõ ràng bao gồm quét và làm sạch, sửa chữa Registry, các công cụ hệ thống. Ứng với mỗi nhóm lại có các tùy chọn chi tiết hơn. Giúp người dùng thoải mái lựa chọn theo mục đích của mình.

Nếu máy tính của bạn chạy chậm nghĩa là máy đã cũ và chứa nhiều file rác, các thiết lập chiếm quá nhiều bộ nhớ khiến máy chạy nặng nề và dễ bị nóng. CCleaner giúp dọn dẹp file rác và giúp máy tính chạy nhanh hơn.

CCleaner Professional Full Active.webp


Tải về phiên bản cài đặt mới nhất của CCleaner Professional tại trang chủ:
www.ccleaner.com/ccleaner/download/professional

Cài Đặt và Kích Hoạt:
1.
Mở file hosts tại đường dẫn sau bằng Notepad với quyền Admin:
C:\Windows\System32\drivers\etc

2. Thêm các đoạn code sau vào cuối cùng, để chặn quá trình kiểm tra key:
Code:
127.0.0.1  license.piriform.com
127.0.0.1  www.license.piriform.com
127.0.0.1  speccy.piriform.com
127.0.0.1  www.speccy.piriform.com
127.0.0.1  recuva.piriform.com
127.0.0.1  www.recuva.piriform.com
127.0.0.1  defraggler.piriform.com
127.0.0.1  www.defraggler.piriform.com
127.0.0.1  ccleaner.piriform.com
127.0.0.1  www.ccleaner.piriform.com
127.0.0.1  license-api.ccleaner.com

3. Ngắt kết nối mạng vài cài đặt chương trình.

4. Copy 2 file CCleaner.dat & branding.dll vào thư mục cài đặt chương trình:
C:\Program Files\CCleaner

5. Xong, mở chương trình lên và sử dụng. Lưu ý không được cập nhật.

6. Nếu muốn cập nhật phiên bản mới, tải trực tiếp từ trang chủ và cài đặt như bình thường. Không bị mất key do đã chặn trong file host.

Mật Khẩu Giải Nén: xenvn.com

CCleaner Professional - Full Active.webp


Install and Activate CCleaner Professional:
1. Open the hosts file at the following path with Notepad with Admin rights:
C:\Windows\System32\drivers\etc

2. Add the following code at the end, to block the key checking process:
Code:
127.0.0.1  license.piriform.com
127.0.0.1  www.license.piriform.com
127.0.0.1  speccy.piriform.com
127.0.0.1  www.speccy.piriform.com
127.0.0.1  recuva.piriform.com
127.0.0.1  www.recuva.piriform.com
127.0.0.1  defraggler.piriform.com
127.0.0.1  www.defraggler.piriform.com
127.0.0.1  ccleaner.piriform.com
127.0.0.1  www.ccleaner.piriform.com
127.0.0.1  license-api.ccleaner.com

3. Disconnect some program settings from the network.

4. Copy 2 files CCleaner.dat & branding.dll to the program installation directory:
C:\Program Files\CCleaner

5. Done, open the program up and use. Note not updated.

Password unrar: xenvn.com
 

Attachments

Last edited:
Top