ALLEGRO & ORCAD 17.2-2016 - Full

OrCAD17-2-2016.png


HƯỚNG DẪN CRACK ALLEGRO & ORCAD 17.2-2016

Bước 1: Cài LicenseManager "Cadence SPB 17.2-2016\lm" (nếu chương trình cài hỏi licence thì bỏ qua và tiếp tục cài nhé)

Bước 2: Cài cadence "SPB 17.2-2016\setup.exe" (hơi lâu một tí nhé)
Mặc định cài vào "C:\Cadence"

Bước 3: Cài "OrCAD Library Builder 17.2-2016".

Bước 4: Copy tất cả các file trong "crack\license_manager" (3 file) vào thư mục "Cadence\LicenseManager" vừa cài ở bước 1. Sau đó double click vào file "LicenseManagerPubkey.bat" chạy file này.

Bước 5: Copy tất cả file trong thư mục "crack\tools" vào thư mục vừa cài ở bước 2 là "Cadence\SPB_17.2\tools" sau đó cho chạy file "ToolsPubkey.bat" (chạy hơi lâu 1 tí).

Bước 6: Sau đó cho chạy file "LicGen.bat" trong thư mục "crack\lic_gen" để sinh ra file "license.lic". Sau đó copy file "license.lic" vừa tạo ra vào thư mục "Cadence" vừa cài đặt.

Bước 7: Vào thư mục "Cadence\LicenseManager" chạy file "LicenseServerConfiguration.exe", ở cửa sổ License file ta nhấn browse để tìm đến file "license.lic" vừa copy bên trên. Sau đó nhấn next đến khi kết thúc nhấn - Finish.

Bước 8: Ta tiếp tục ở thư mục "Cadence\LicenseManager" sữa file "license.dat" vừa tạo ra. Các bạn mở file dưới dạng notepad nhé và xóa 2 dấu nháy kép và lưu lại.
Ví dụ: "C:\Cadence\LicenseManager\cdslmd.exe PORT=3000" (bỏ 2 dấu nháy đi).

Bước 9: Tiếp tục cho chạy file "lmtools.exe" (cũng trong thư mục Cadence\LicenseManager này nhé). Cửa sổ LMTOOLS mở ra, bạn chọn tab Start/Stop/Reread. Sau đó nhấn Stop Server rồi nhấn lại Start Server. Sau khi thấy dòng thông báo Server Start Succesful là OK.

Bây giờ test lại các chương trình thôi, nếu máy có cài các chương trình diệt virus thì cấu hình nó hạn chế cho ứng dụng Cadence truy cập internet, vậy cho an toàn.

Nếu ở bước nào đó, các chương trình yêu cầu chọn thư mục "skill" gì đó để chứa file "allegro.ilinit", bạn cứ tạo 1 thư mục "Cadence\SKILL" và trỏ chương trình tới thư mục đó.

Chúc các bạn thành công.

Download ALLEGRO & ORCAD 17.2-2016 - Full:
mega.nz

Tải tất cả 4 part của file nén về để chung 1 vị trí và giải nén.
Password: hoangnhanpro

Nếu thấy Orcad rắc rối quá, mời mọi người dùng thử Altium, Vẽ dễ - Crack dễ:
Altium Designer 18.1.9 build 240 - Full
 
Last edited:
Top Bottom