XV AdBlock Detect - XenVn 1.0.0

XV-AdBlock-Detect-Xenforo-2.png


XV-AdBlock-Detect-XenVn.png

XV AdBlock Detect helps you detect ad blocking quickly, disable mouse right-click and display notifications. Compatible with Xenforo 2.x. Clean code and Free download.

XV AdBlock Detect giúp bạn phát hiện các trình chặn quảng cáo 1 cách nhanh chóng, chặn click phải chuột và hiển thị thông báo. Tương thích với Xenforo 2.x.

Features:
 • 2 mode detect adblock
 • Disable mouse right-click
 • Adblock dectect notice
 • Dectect javascript disabled
Select mode detect adblock:
 • Scroll: Enable detect only user scroll page
 • Timer: Enable detect after 5 second
 • Disable: Disable addon
Compatible with google adsense. After installation you must put all ad code in <div class="ad_block"></div> tag.

Ads code example:
HTML:
<div class="ad_block">
  Your ads code...
</div>
tag.

XV-AdBlock-Detect-Xenforo-2-1.png
 
DMCA.com Protection Status

Attachments

 • XV AdBlock Detect-1.0.0.zip
  26.9 KB · Views: 4
Last edited:
Top Bottom