ShellMenuView - Bật / Tắt các menu ngữ cảnh của Windows

ShellMenuView - Bật / Tắt các menu ngữ cảnh của Windows

ShellMenuView - Bật-Tắt các context menu items Windows.jpg


ShellMenuView là một tiện ích nhỏ hiển thị danh sách các mục menu tĩnh xuất hiện trong menu ngữ cảnh (context menu) khi bạn nhấp chuột phải vào tệp / thư mục trên Windows Explorer và cho phép bạn dễ dàng vô hiệu hóa các mục menu không mong muốn.

ShellMenuView hoạt động bình thường trên mọi phiên bản Windows bắt đầu từ Windows 2000 trở lên Windows 11, hỗ trợ 32 bit và 64 bit. Chỉ mở ứng dụng và sử dụng, không cần cài đặt.

Password: xenvn.com

Tat Share with Zalo.jpg


ShellMenuView - Bật-Tắt các context menu items Windows 1.jpg


Trên hình đang sử dụng để tắt menu ngữ cảnh "Share with Zalo".
 

Attachments

  • ShellMenuView.rar
    117.1 KB · Views: 0
Last edited:
Top Bottom