Duolingo: language lessons (Full Mod) for Android - Ứng dụng học Tiếng Anh

Duolingo: language lessons (Full Mod) for Android - Ứng dụng học Tiếng Anh 5.153.6

Duolingo - language lessons for Android - Ứng dụng học Tiếng Anh.webp


Learn a new language with the world’s most-downloaded education app! Duolingo is the fun, free app for learning 40+ languages through quick, bite-sized lessons. Practice speaking, reading, listening, and writing to build your vocabulary and grammar skills.

Designed by language experts and loved by hundreds of millions of learners worldwide, Duolingo helps you prepare for real conversations in Spanish, French, Chinese, Italian, German, English, and more.

Whether you’re learning a language for travel, school, career, family and friends, or your brain health, you’ll love learning with Duolingo.

Why Duolingo?
Duolingo is fun and effective. Game-like lessons and fun characters help you build solid speaking, reading, listening, and writing skills.
Duolingo works. Designed by language experts, Duolingo has a science-based teaching methodology proven to foster long-term language retention.
Track your progress. Work toward your language learning goals with playful rewards and achievements when you make practicing a daily habit!
Join 300+ million learners. Stay motivated with competitive Leaderboards as you learn alongside our global community.
Every language course is free. Learn Spanish, French, German, Italian, Russian, Portuguese, Turkish, Dutch, Irish, Danish, Swedish, Ukrainian, Esperanto, Polish, Greek, Hungarian, Norwegian, Hebrew, Welsh, Arabic, Latin, Hawaiian, Scottish Gaelic, Vietnamese, Korean, Japanese, English, and even High Valyrian!

Full Mod:
 • Languages Courses Unlocked by default
 • Start Lessons Unlocked by default
 • Special Offers features Unlocked
 • Power-Ups features Unlocked
 • Outfits features Unlocked
 • Bonus features Unlocked
 • Lessons available offline
 • Ads calls from activity removed
 • Analytics disabledDuolingo - language lessons for Android - Ứng dụng học Tiếng Anh-1.webp


Duolingo là ứng dụng được ra đời để giúp bạn cập nhật khả năng ngôn ngữ của mình, ngoài ra còn hỗ trợ đến 35 bộ ngôn ngữ trên thế giới, kèm theo nhiều phương pháp học khác nhau. Đây là ứng dụng sẽ giúp bạn trong việc cải thiện khả năng ngoại ngữ.

Bạn có thể dễ dàng cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí với Duolingo. Bên cạnh tiếng Anh, Duolingo còn cung cấp cho bạn hơn 30 ngôn ngữ khác trên toàn thế giới.

Mod đầy đủ chức năng:
 • Các khóa học ngôn ngữ được mở khóa theo mặc định
 • Bắt đầu bài học được mở khóa theo mặc định
 • Các tính năng Ưu đãi Đặc biệt đã được Mở khóa
 • Đã mở khóa các tính năng Power-Ups
 • Các tính năng của trang phục đã được mở khóa
 • Các tính năng tiền thưởng đã được mở khóa
 • Các bài học có sẵn ngoại tuyến
 • Đã xóa các cuộc gọi quảng cáo khỏi hoạt động
 • Analytics đã bị vô hiệu hóa

Duolingo - language lessons for Android - Ứng dụng học Tiếng Anh-2.webp


Duolingo - language lessons for Android - Ứng dụng học Tiếng Anh-3.webp


Download Duolingo Full Mod - Latest Version:
mega.nz
 
Last edited:
Back
Top