zarchiver

  1. ZArchiver Pro - Android

    ZArchiver Pro - Android 1.0.3

    ZArchiver - là một chương trình để quản lý các tập tin lưu trữ thông dụng như: zip, rar, gzip, tar,... Nó có một giao diện đơn giản dễ sử dụng, đầy đủ tính năng: nén file, giải nén file, cài đặt mật khẩu cho file nén,... ZArchiver - is a program for archive management. It has a simple and...
Top Bottom