orcad 17.2

  1. ALLEGRO & ORCAD 17.2-2016 - Full

    ALLEGRO & ORCAD 17.2-2016 - Full

    HƯỚNG DẪN CRACK ALLEGRO & ORCAD 17.2-2016 Bước 1: Cài LicenseManager "Cadence SPB 17.2-2016\lm" (nếu chương trình cài hỏi licence thì bỏ qua và tiếp tục cài nhé) Bước 2: Cài cadence "SPB 17.2-2016\setup.exe" (hơi lâu một tí nhé) Mặc định cài vào "C:\Cadence" Bước 3: Cài "OrCAD Library Builder...
Top Bottom